• Velkoobchod s elektroinstalačním materiálem
  • Specializovaný maloobchod s elektroinstalačním materiálem
  • Elektromontáže - realizace elektroinstalací RD, elektroinstalace v průmyslu, opravy strojů a zařízení
  • Revize E2A do 1000V

Revize E2A do 1000V

Revize elektrických instalací

Revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1010, ČSN 33 1500, ČSN 33 2000

Výchozí revize  - jedná-li se o novou elektrickou instalaci, která je potřeba uvést do provozu. Zjistit stav z hlediska elektrické bezpečnosti

Pravidelná revize - elektrická instalace musí být revidována nejpozději ve lhůtách dle ČSN 33 1500, pokud není stanoveno jinak

Mimořádná revize - po úpravě nebo opravě elektrické instalace

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí
Druh prostředí (ČSN 33 0300) Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 Revizní lhůty v rocích
základní, normální AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní 5
venkovní, pod přístřeškem AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace 4
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci AA1 až AA3, AA5 až AA8, AB1 až AB4, AB6 až AB8, AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2 3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu AG3, AH3, BE2, BE3 2
mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1
Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob
Umístění elektrického zařízení Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 Revizní lhůty v rocích
zděné, obytné a kancelářské budovy BD1 5
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení BA2, BD4 3
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) BD3, BD4 2
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 CA2 2
pojízdné a převozné prostředky - 1
prozatimní zařízení staveniště - 0,5

Revize strojů

- Jsou prováděny 1x ročně dle § 4 odst.2 nařízení vlády č.378/2001 Sb.

Revize elektrických spotřebičů a nářadí dle ČSN 33 1600 ed.2

- revize elektrospotřebičů a nářadí vyžadují normy, zákoník práce a legislativa

- revize poskytují právní ochranu provozovatele

- revize u Vás může kontrolovat Inspektorát Práce ( zejména při šetření pracovních úrazů)

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů
Skupina elektrických spotřebičů Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce *) Ostatní nepřipevněné spotřebiče
A Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
B Třídy I 1 × za 3 měsíce 1 × za 6 měsíců
Třídy II a III 1 × za 6 měsíců
C Třídy I 1 × za 6 měsíců 1 × za 24 měsíců
Třídy II a III 1 × za 12 měsíců
D Třídy I, II a III 1 × za 12 měsíců 1 × za 24 měsíců
E Třídy I, II a III 1 × za 12 měsíců 1 × za 24 měsíců

Vysvětlivky:
A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provorovateli nebo přímému uživateli
B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atp.)
E - spotřebiče používané při administrativní činnosti 

Revize hromosvodů 

Výchozí revize - provádí se při prvním uvedení do provozu nebo po celkové rekostrukci

Pravidelné revize - u hromosvodů již provozovaných

Mimořádné revize - po úderu blesku, opravě hromosvodu 

- revize hromosvodů jsou jedním z dokladů požadovaných při kolaudaci

- ochráníte elektrické instalace před účinky atmosférické elektřiny

- zajistíte ochranu spotřebičů před účinky blesku

- zabráníte zbytečnému úrazu, požáru a nebo jiné újmě na životě a majetku

- revize hromosvodů poskytují právní ochranu provozovatele

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny
Druh objektu Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 Revizní lhůty v rocích
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2 2
ostatní všechny kromě BE2, BE3, CA2 5
  • REVEXmax W
  • MI 3155 EU - EurotestXD Euro Set
Nahoru